Dr. Sümegi István

Dr. Sümegi István László
Nyugdíjas Egyetemi Docens

Egyetem végzési helye és ideje:

Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc 1971

Bányamérnöki kar
Bányagépészeti és bányavillamossági szak

Szakmai önéletrajz:

1948. május 22– én született Csékúton (Jelenleg Ajka – Padragkút).

1966-ban szerezett bányagépész és bányavillamos technikusi oklevelet a "Hell József Károly" Bányagépészeti és bányavillamossági technikumban Esztergomban. Még ebben az évben felvételt nyert a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karára.

Egyetemi tanulmányait 1971-ben fejezte be a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán, a bányagépészeti és bányavillamossági szakon Miskolcon és kapott bányamérnöki oklevelet.

A diplomavédés után megpályázta a Bányagéptani tanszékre kiírt tanársegédi állást, amelyet elnyerve 1971. július 1-től a tanszék oktatójaként dolgozott, 1978-tól adjunktusi, 2002. november 1-től docensi minőségben. 2009 decemberében vonult nyugdíjba.

Már hallgató korában bekapcsolódott a Bányagéptani tanszék tudományos kutató munkájába, jövesztéstechnikai vizsgálatok témakörben. Diplomatervemet is ebből készített, mely meghatározta későbbi szakmai – tudományos munkáját is. A tanszékre kerülés után folytatta a jövesztéstechnikai problémák tanulmányozását és részt vett a tanszék minden ilyen irányú kutatómunkájában. A jövesztéstechnikai kutatások mellett foglalkozott a bányászati szállítógépek témaköréhez kapcsolódó hevederméretezési problémákkal és a kötelek élettartam és roncsolás mentes vizsgálatával.

A későbbiek során kutatómunkája a jövesztéselméleti kérdések megoldásához, a jövesztő kések fejlesztéséhez és a jövesztő szerkezetek optimális kialakításához kapcsolódott. 1986-tól kezdődően a témához kapcsolódó 17 db fontosabb tanszéki kutatási munka témafelelőse volt. A megtervezett jövesztő szerkezeteket az Országos Bányagépgyártó Vállalat, a Veszprémi Szénbányák legyártotta és sikeresen üzemeltek bányabeli körülmények között. A Mátrai Erőmű Rt. Visontai és Bükkábrányi Bányaüzeme részére tervezett új merítékek is sikeresen vizsgáztak bányabeli körülmények között és üzemükkel javultak a jövesztés feltételei, gazdaságosabb lett a termelés.

Kutatási munkái aktuális ipari feladatok és problémák megoldásához kapcsolódtak. Ezen munkákon keresztül megismerte az üzemi feladatokat, üzemi gyakorlatot szerezett a tervezési témákban és a feladatok sikeres megoldásával hozzájárult a bányászat aktuális problémáinak megoldásához.

Az egyetem elvégzése óta 48 publikációm készült – zömmel társszerzőkkel, melyből 13 db hazai folyóiratokban megjelent szakcikk, 17 db hazai konferencia kiadványokban, 17 db nemzetközi konferencia kiadványokban megjelent közlemény. Hazai és külföldi konferenciákon 47 előadása hangzott el, melyek zömmel társszerzőkkel készültek. Egy know-how, egy újítás és négy bejelentett találmány társszerzője, amelyek szintén jövesztéstechnikai témakörben készültek.

Tudományos kutatómunkája alapvetően a Bányászati termelőgépek témakörhöz kapcsolódott, fokozatosan vette át ezen témakör előadásainak és gyakorlatainak tartását. 1986 óta ezen témakörhöz tartozó tárgyak előadója és gyakorlatvezetője volt a tanszéken. Egyetemi szinten a Termelőgépek, a Geotechnikai gépek jövesztőgépes témakörének, főiskolai szinten a Bányagéptan jövesztőgépes témakörének előadásait és gyakorlatait tartotta. A 90-es évektől bekapcsolódott a Geotechnikai Berendezések tanszék alaptárgyi képzésébe is. A 2002/2003 tanévtől a Műszaki rajz. c. tárgy előadásainak tartását és gyakorlatainak vezetését is végezte 2010 januárjáig. Ekkor vonult véglegesen nyugállományba.

A tanszéken 27 éven át az oktatási felelősi teendőket is ellátta. Rendszeresen konzultált TDK dolgozatokat, 4 db országos helyezésű dolgozat konzulense volt. 5 alkalommal vezetett hallgatói csoportot külföldi cseretermelési gyakorlatra és fogadott csoportot Magyarországon. Rendszeresen konzultált a jövesztéstechnikai témakörhöz kapcsolódó diplomaterv feladatokat.

2002. januárban fejezte be disszertációjának összeállítását, 2002 áprilisában „Summa cum laude” minősítéssel megvédte doktori (PhD) disszertációját, melynek címe: Külfejtési marótárcsás kotrógépek jövesztő szerkezetének elméleti vizsgálata és fejlesztése. A Miskolci Egyetem 2002. május 22-i dátummal PhD doktorrá avatta.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek (OMBKE) 1968 óta tagja. 1990-2010 között 20 éven át az OMBKE lapjának, a Bányászati és Kohászati Lapok Bányászat szerkesztő bizottságának tagjaként tevékenykedett. 2002-2005 között az MTA MAB Bányászati, Föld- és Környezettudományi Szakbizottság Bányászati és Energetikai munkabizottságának titkári feladatát látta el.

Kitüntetései:

 • Rektori dicséret - 1978.
 • Miniszteri dicséret - 1986.
 • Bányász szolgálati érdemérem bronz fokozata 1986.
 • Bányász Szolgálati Oklevél 25 év
 • Bányász Szolgálati Oklevél 35 év
 • Szentkirályi Zsigmond emlékérem (OMBKE 1993)
 • Pedagógus Szolgálati Emlékérem Miniszteri Kitüntetés 2010.


 • Javasolt minimális felbontás: 1024*768
  Az oldalt eddig 43321 alkalommal tekintették meg.
  Köszönettel: Támogatóinknak!
  Copyright (C) 2006 Minden jog fenntartva !